© Vinslövs FöreningsAllians. Bild- och textmaterial får endast användas med föreningens medgivande! VINSLÖVS SJÖN - VECKA 9 Vecka 9 inleds med strålande solsken och fågelkvitter på måndagmorgonen, och sjöns vattendjup är rejält sänkt. Man har börjat förbereda för fas två och många tror att detta är veckan när sjön äntligen blir så tom att nästa fas kan inledas. De involverade i projektet är helt nöjda då allt fortskrider enligt planerna! KLICKA FÖR STÖRRE BILDER 150526 06.30 Ändstation bland näckrosornas rötter 150526 kl 06.30 en liten sänkning nu ca -107 cm 150526 kl 06.30 en liten sänkning nu ca -107 cm 150526 ett rör förses med en “ventil” 150526 En sugslang kopplas till 150526 dammsugaren suger ut luften 150526 Olle och Robin kollar att det funkar 150527 08.00 nu är sjön i stort sett tom 150527 08.00 svårt att avläsa men ca -125 cm 150527 08.00 Inte mycket vatten kvar 150527 08.00  Snart dags för fas 2 150526 em Avdelningen Ymer står för smyckningen 150526 em Förskolebarnen har smyckat bron 150526 em broräcket klätt med gåvor Häverteffekten avtar delvis i några av de första rören när vattenytan nu sjunkit rejält. Därför förses ytterligare ett rör med “ventil” och genom att dammsuga ut den ev luft som nu kommit in ökar man effekten på röret igen! 150527 kl 10.04 Erik Gustavsson ringer upp för att bekräfta att sjön nu är tom! De sista fiskarna håvas upp och förflyttas. Nästa steg blir att gräva ur å fåran så att ån kan flöda direkt till dammluckan under tiden resten av sedimentet torkar. Vi tackar och gratulerar alla inblandade i tömningen av sjön och följer med spänning det fortsatta arbetet med rensningen!