© Vinslövs FöreningsAllians. Bild- och textmaterial får endast användas med föreningens medgivande! TÖMNINGEN AV SJÖN From det att tömningen påbörjades den 1 april fram tills den  27 maj togs bilder dagligen under tömningen av sjön. Följ arbetet i bilder vecka för vecka, en process som tog lite längre tid än beräknat på grund av onormalt mycket regnande mot normalt under aktuell period. Skeptiska röster höjdes från en del Vinslövsbor under arbetets gång då man inte såg resultat fort nog, men de involverade i projektet har aldrig någonsin tvekat på vare sig metod eller resultat... och så har de haft mer tålamod än de som varit skeptiska.