© Vinslövs FöreningsAllians. Bild- och textmaterial får endast användas med föreningens medgivande! DÄRFÖR FYLLS SJÖN IGEN... I måndags stängdes dammluckan och sjön började åter fyllas med vatten. Anledningen till detta var att helgens hårda regnade förde med sig sediment från Vinslövssjön ut i Vinne å nerströms. En del sedimentet, som annars ska fastna i fällor bl.a. i form av pressad halm, rann ut i ån pga. att det regnade så kraftigt. Per Nilsson som är kommunens projektledare berättar att allt fungerade som det skulle fram till helgen, grumligheten mättes på fredagskvällen och att allt då såg bra ut. Ideella krafter var sedan på plats och gjorde mätningar under helgen. Sedan tillkom regnet som en olycklig omständighet… Då stängdes luckan direkt för att minimera ytterligare sedimentsflykt. Efter det att luckan stängdes fylldes vattnet i sjön ganska snabbt på men tömning påbörjades, nästan direkt, genom att hävertrören sattes igång.  Nu ska fler sedimentfällor i form av halmbalar placeras ut, säger Per Nilsson, för att fånga upp eventuell sediment. Han håller också länsstyrelsen informerad. I slutet på veckan kommer länsstyrelsen till Vinslöv för ett samråd. Inblandade räknar med att arbetet fortsätter enligt planerna och att Vinslöv skall kunna stoltsera med en nyrestaurerad sjö till senhösten. 2015-06-03