© Vinslövs FöreningsAllians. Bild- och textmaterial får endast användas med föreningens medgivande! INTRESSEFÖRENINGAR VINSLÖVS ALLIANSEN Är en sammanslutning av föreningar och organisationer i Vinslöv, Alliansen skall företräda föreningarna i gemensamma frågor i förhållande till kommunen, myndigheter eller organisationer. Alliansen ansvarar också för fördelningen av kommunens tätortsbidrag. Kontaktperson är Robin Gustavsson. Tel: 044-818 19 el. 0733-90 93 01 NÄTVERKSGRUPPEN Är en kommitté som inte är partipolitiskt bunden och ingår i Vinslövs Alliansen. Nätverksgruppens medlemmar bor eller arbetar i Vinslöv och i gruppen finns representanter för vården, barnomsorg/skola, pensionärsorganisationer, föreningar, polis samt kyrkorna i Vinslöv. Nätverksgruppens motto är "Samhälle i Harmoni" och det försöker man verka för genom att driva viktiga frågor för Vinslöv som samhälle. Samordnare är Britt-Marie Kaldeus-G:son. Tel 044-819 92 el 070-54 15 800 FÖRETAGARNA I VINSLÖV Ordf. Thomas Haraldsson. Tel 044-859 85, 044-590 20 20